Personuppgiftshantering – GDPR

Information enligt dataskyddsförordningen GDPR. Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktiga för Norrtälje Smärt & Hälsopraktik, Roslagens Rehab AB nedan RRAB.

För att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller. Vi har förtydligat hur vi hanterar dina personuppgifter för att ge dig så bra service som möjligt.

Eftersom vi bedriver sjukvårdsverksamhet har vi inom ramen för den verksamheten i första hand Patientdatalag (2008:355) och Patientjournallag (1985:562) att förhålla oss till. Utöver denna gäller självfallet GDPR och då arbetar vi på följande vis:

 1. INLEDNING

Denna informationstext förklarar hur RRAB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

 • Patient
 • leverantör
 • deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar
 • söker jobb hos oss
 • besöker vår webb
 • anställd

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

 1. PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

Roslagens Rehab AB, Hantverkaregatan 4, 761 30 Norrtälje ansvarar för behandlingen av personuppgifter som lämnas till RRAB av en enskild i samband med t.ex. någon av aktiviteterna ovan.

 1. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, eller IP-adress.

 1. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig bra service, tjänster och erbjudanden.

Behandlingen utförs av RRAB och behandlar i enlighet med vad som beskrivs nedan personuppgifter (inklusive personnummer) som lämnas i samband med besök för sjukgymnastisk behandling. Vi har också behov av att registrera kontaktuppgifter till dig som är leverantör till RRAB.

4.1 När du är patient hos RRAB

När du väljer att bli behandlad hos RRAB hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig och administrera dina behandlingar hos RRAB

Rättslig grund för hanteringen:

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i lag för att administrera dina behandlingar

Lagringstid:

Vi sparar dina personuppgifter under 10 år i enlighet med lagkrav.

4.2 När du deltar på aktiviteter eller i undersökningar

I samband med events (seminarier, föreläsningar, tävlingar, kampanjer, inspelning av podcasts, filmade intervjuer, etc.) eller i samband med undersökningar (enkäter och intervjuer, per telefon eller via paneler) hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, inklusive namn och kontaktuppgifter.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Administrera aktiviteten och för att kunna återkoppla till dig
 • Skapa reportage och annat material för sändning i våra sociala kanaler och på vår webbplats
 • Ge dig god service
 • Informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter och kundundersökningar
 • Ta fram statistik från marknadsaktiviteter och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse som beskrivs ovan (intresseavvägning) och med stöd i fullgörande av avtal  Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta det innan behandlingen påbörjas.

Lagringstid: Vi sparar dina uppgifter inte längre än fyra månader från aktiviteten.

4.3 När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med RRAB på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, i samtal och e-post.

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Information om din synpunkt, fråga eller ditt ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex erbjuda behandling
 • Leverera beställd information, t ex utdrag ur journal
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för att möta lagkrav och vi hanterar också dina personuppgifter för vårt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

4.4 När du är anställd av RRAB
När du blir, är eller har varit anställd av RRAB hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress
 • Kontaktuppgifter till närmast anhörig
 • Kontouppgifter för löneutbetalning
 • Uppgifter om försäkringar

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal för att administrera din anställning hos RRAB

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter under din anställning och därefter i upp till 7 år. Namn, personnummer och anställningstid raderas inte

4.5 När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.

Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

 1. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt.

 1. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär t.ex. att vi har rutiner och regler kring dataskydd och att våra medarbetare bara har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

 1. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Rätt till dataportabilitet  du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

 1. KONTAKTUPPGIFTER
  Roslagens Rehab AB (org. nr. 5564985-9998) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom att skicka en begäran till:

Roslagens Rehab AB
Hantverkaregatan 4
761 30 Norrtälje

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Om vi är osäkra på din identitet kommer vi att kontakta dig för ytterligare information.

 1. UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN

Denna informationstext uppdaterades senast den 23 maj 2018 och kan komma att ändras. Ändringar publiceras på vår webbplats.

 

Arrendator/delägare

Roslagens Rehab AB – Norrtälje Smärt & Hälsopraktik söker arrendator/delägare

Norrtälje Smärt & Hälsopraktik söker dig som är specialiserad fysioterapeut och vill arbeta i egen regi under eget ansvar i en verksamhet med stor potential. Praktiken har ett stort söktryck, särskilt inom området för psykisk ohälsa men tar naturligtvis även emot patienter med behandlingsbehov inom OMT och idrottsskador. Vi är idag tre heltidsverksamma sjukgymnaster som söker 1-2 nya kollegor.

Den nuvarande ägaren vill med ålderns rätt trappa ned och söker dig som vill arbeta självständigt i ett väletablerat företag, gärna med målsättningen att ta över huvudansvaret för såväl praktik som bolag.

Vill du veta mer kontakta Lena Aspelin 070-23705 65 eller lena.aspelin@roslagensrehab.se

Behandling inriktning och omfattning

Antalet patienter som söker sig till, eller remitteras till oss ökar ständigt. Det är naturligt eftersom mängden stressade och utmattningsdeprimerade människor ökar. Tempot i samhället sjunker inte, snarare tvärtom. Oron sätter sig också ofta som smärta i kroppen och om man söker behandling direkt så hinner inte symtomen få ”fäste” i kroppen. Ibland är det svårt att själv som patient, se sambandet mellan kropp och själ och behöver förstås få hjälp med det. Det är något vi gör på Norrtälje Smärt och Hälsopraktik.

Långtidssjukskrivna som i förlängningen riskerar ”utförsäkring” utgör en stor del av de patienter som söker sig till oss. Många känner sig ifrågasatta av Försäkringskassan och oroas av de skärpta tillämpningarna som gäller sjukskrivning och krav på återgång i arbete, där vet vi att man som patient behöver extra stöd och det är vi vana att ge.

Inom praktikens verksamhet har vi också kurs i stresshantering, gruppverksamhet inom Basal Kroppskännedom, avspänning, meditation, Qigong, bassängträning och stabiliseringsträning bl.a. med s.k. Bobathboll!

Välkommen till oss så hjälper vi dig!

Norrtälje Smärt & Hälsopraktik

Norrtälje Smärt & Hälsopraktik är en väletablerad praktik som funnits i Norrtälje sedan 1994. Praktiken ligger i hjärtat av gemytliga Norrtälje med ljusa och trevliga lokaler.Praktiken har inriktning mot mental hälsa, smärta och psykosomatik och är ansluten till Försäkringskassan och vårdvalet.

Förutom behandling av vuxna erbjuder praktiken via specialistutbildad sjukgymnast akupunkturbehandling mot spädbarnskolik. Behandling av barn under 18 är avgiftsfri.

Vill ni komma i kontakt med oss på praktiken är det bäst att söka oss på telefon 0176-17484 och om ni inte får svar, tala gärna in ett meddelande på telefonsvararen.DSC_0707